Pages Menu
Categories Menu

Om salgsstrategi

Om strategi

En virksomhed uden strategi – er som et skib uden kompas…
Hvad er strategi? – Ordet ”strategi” stammer fra det græske ord strategos, som betyder krigskunst.
I dag benytter vi det i virksomheder på følgende måde:
Strategi = vejen til målet
Hvis det skal uddybes…
Strategi = vejen til målet – gennem et aftalt mønster af handlinger, der skaber konkurrenceevne og merværdi.
En strategi er altså ikke noget man har – det er noget man gør.
Er det svært?
Det at lave en strategi er bestemt ikke så svært/besværligt som mange gør det til.
Når du laver din virksomheds strategi, er der sådan set kun tre hovedelementer du skal have med:
1. Hvor befinder din virksomhed sig nu? Hvad er din situation og dine udfordringer? Din nuværende situation.
2. Hvor vil du gerne være henne – f.eks ved samme tid om 1 – 3 år? Ønskede situation (mål).
3. Hvordan kommer du fra nuværende situation til ønskede situation: Handlingsplan

Hvad kendetegner en god strategi:
• Den er velbegrundet – dvs forholder sig til virkeligheden – såvel den ”ydre” som den ”indre”.
• Den er klar og tydelig.
• Den er velkommunikeret og kendt.
• Den er understøttet af vedholdende, helhjertet og engageret ledelseskraft.
• Den er gjort nærværende for den enkelte enhed og medarbejder.
• Den er tilført de nødvendige resourcer.
• Den slides og bruges i hverdagen

En god strategi er:
Robust overfor ”sabotage”, modvind og småkriser.
Den er vedholdende og langsigtet.

En god strategi er ligeledes:
Åben for øjeblikkets mulighed, ide og ændring.
Den er fleksibel og smidig.

Salgsstrategi består af af selvstændige konsulenter med hver deres speciale.

 

www.foqussalg.dk

Steen Granager-Simonsen

http://salgskurser.info/

Robert Mark Jakobsen

 

Vi er ordholdne:

–          Når vi har sagt ja til en opgave, leverer vi…

Vi er specialister og tager ikke opgaver ind, som vi ikke løse.

Vi siger hellere nej til en opgave, der ikke passer til vores virksomheds DNA, end skuffer en potientiel  kunde.

Vi er jordnære:

–          Vi tager opgaven ned på jorden – beskriver og løser den.

Vi er praktikere:

–          Vi har en betydelig og bred praktisk tilgang til opgaverne, og en praktisk erhvervsmæssig erfaring at ”trække” på.

Vi leverer indsatser, der virker – ”on the job”:

–          Vi er til stede både i virksomheden og ”i marken” hos vores kunders kunder.

Vi siger tingene, som de er:

–          Vi kommunikerer direkte med alle involverede parter på alle niveauer under løsning af en opgave, åbent og ærligt – ”No Nonsense”…..

WordPress SEO